Elnur Allahverdiyevə müraciət edin.

Hörmətli vətənadaşlar, aşağıdakı məlumatları dolduraraq siz sayt daxilində açar söz və ya Elnur Allahverdiyevin sizin yaşadığınız ərazinin deputatı olması haqqında axtarış apara bilərsiniz.


03/02/2023

İrəvanın Azərbaycana məxsusluğunu sübut edən daha bir fakt

Rusiyanın İrəvan xanlığını işğal etməsi ilə bağlı buraxılan daha bir tarixi medal bu şəhərin azərbaycanlılara məxsus müsəlman şəhəri olduğunu sübut edir. Şəkildə gördüyünüz medal 1827-ci ildə Təbrizdə, şəhər rusların nəzarətində olarkən buraxılıb. Medal İrəvan şəhərinin alınmasında iştirak edən rus hərbçilərinə təqdim edilmək üçün nəzərdə tutulub.

Üzərindəki təsvirdən görünür ki, ikibaşlı qartal aslana qalib gəlir. Məlum olduğu kimi, aslan və qılınc İrəvan xanlığının da bayrağında təsvir olunur. Bu isə növbəti dəfə rusların İrəvanı kimdən aldığının göstəricisidir. Şəhərin işğalı dövründə onun ermənilərlə heç bir bağlılığı olmayıb

*

Ещё одна медаль, выпущенная в связи с захватом Иреванского ханства Россией, доказывает, что Иреван в то время являлся мусульманским городом, принадлежащим азербайджанцам. Медаль, которую вы видите на фотографии, была выпущена в 1827 году в Тебризе, когда город находился под властью России. Медаль предназначалась для вручения русским военным, принимавшим участие во взятии Иревана. 

На медали изображён двуглавый орёл, побеждающий льва. Как известно, лев и меч изображены и на флаге Иреванского ханства. Это ещё раз показывает, у кого русские отобрали Иреван. Во время захвата города он никак не был связан с армянами

*

Another medal, issued at the occasion of the capture of Irevan Khanate by Russia, proves that Irevan at that time was a Muslim city belonging to the Azerbaijanis. The medal you see in the photo was issuedAnother medal, issued at the occasion of the capture of Irevan Khanate by Russia, proves that Irevan at that time was a Muslim city belonging to the Azerbaijanis. The medal you see in the photo was issued in 1827 in Tabriz, when the city was under the rule of Russia. This medal was intended to be awarded to the Russian military that participated in taking Irevan.

It depicts a double-headed eagle defeating a lion. As it is known, a lion and a sword are also represented on the flag of the Iravan Khanate. This once again proves from whom the Russians took Irevan. While capturing the city, it had nothing to do with the Armenians. in 1827 in Tabriz, when the city was under the rule of Russia. This medal was intended to be awarded to the Russian military that participated in taking Irevan.

It depicts a double-headed eagle defeating a lion. As it is known, a lion and a sword are also represented on the flag of the Iravan Khanate. This once again proves from whom the Russians took Irevan. While capturing the city, it had nothing to do with the Armenians

Elnur Allahverdiyevə müraciət edin.

Hörmətli vətənadaşlar, hər birinizin müraciəti bizim üçün vacibdir. Sual, təklif və şikayətlərinizlə cavab verə bilmək üçün ad, soyad, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini və telefon nömrənizi düzgün daxil etməyinizi vacibdir.


Qeydiyyatda olduğunuz ünvanı seçin

Hörmətli vətənadaşlar, aşağıdakı məlumatları dolduraraq siz sayt daxilində açar söz və ya Elnur Allahverdiyevin sizin yaşadığınız ərazinin deputatı olması haqqında axtarış apara bilərsiniz.

DAİRƏMİZ