Elnur Allahverdiyevə müraciət edin.

Hörmətli vətənadaşlar, aşağıdakı məlumatları dolduraraq siz sayt daxilində açar söz və ya Elnur Allahverdiyevin sizin yaşadığınız ərazinin deputatı olması haqqında axtarış apara bilərsiniz.


Paşinyan əslən Qərbi Azərbaycandan olan soydaşlarımızdan niyə qorxur?

06/03/2023Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении в Германском совете по международным отношениям заявил, что возвращение азербайджанцев из Западного Азербайджана на родину своих предков может повлиять на суверенитет его страны. Не означает ли это, что нынешние армянские власти фактически продолжают в политической плоскости этнические чистки, проведённые в Армянской ССР в конце 1980-х годов? По какой причине граждане страны другой национальности должны рассматриваться как угроза её национальной безопасности? Представляют ли армяне, компактно проживающие на юге России, угрозу национальной безопасности этого государства? Если да, то на какую логику опирается требование Пашиняна о международном контроле для армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана? Весьма странный подход. Получается, что проживающие в Азербайджане армяне почему-то должны иметь широкие права под эгидой международного сообщества, а вот азербайджанцы, проживающие в Армении, представляют угрозу национальной безопасности этого государства?

*

The Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan, during his speech in the German Council on Foreign Relations, said that the return of Azerbaijanis from the Western Azerbaijan to the homeland of their ancestors could affect the sovereignty of his country. Doesn't this mean that in political context the current Armenian authorities actually continue the ethnic cleansing carried out in the Armenian SSR in the late 1980s? Why should the citizens of a country who have a different nationality be considered a threat to its national security? Do the Armenians, who live compactly in the south of Russia, pose a threat to the national security of this state? If so, what is the logic behind Pashinyan's request for international control for Armenians living in the Karabakh region of Azerbaijan? Quite a strange approach. It turns out that the Armenians living in Azerbaijan for some reason should have broad rights under the auspices of the international community, but the Azerbaijanis living in Armenia pose a threat to the national security of this state?

*

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Alman Xarici əlaqələr Şurasındakı çıxışında bildirib ki, Qərbi Azərbaycandan olan azərbaycanlıların dədə-baba yurdlarına qayıtması onun ölkəsinin suverenliyinə təsir edən hal ola bilər. Bu 1980-ci illərin sonunda Ermənistan SSR-də həyata keçirilmiş etnik təmizləmənin hazırki Ermənistan hakimiyyəti tərəfindən siyasi müstəvidə davamı deyilmi? Hansı səbəbdən bir ölkənin digər milliyyətdən olan vətəndaşları onun milli təhlükəsizliyi üçün təhdid kimi qəbul edilməlidir? Rusiyanın cənubunda kompakt şəkildə məskunlaşmış ermənilər bu dövlətin milli təhlükəsizliyinə təhlükə törədirlərmi? Əgər belədirsə, Paşinyanın Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilər üçün beynəlxalq nəzarəti tələb etməsi hansı məntiqə əsaslanır? Belə çıxır ki, Azərbaycanda yaşayan ermənilər büynəlxalq birliyin himayəsi altında geniş hüquqlara malik olmalıdırlar, ancaq Ermənistanda yaşamalı olan azərbaycanlılar bu dövlətin milli təhlükəsizliyinə təhdiddirlər?Elnur Allahverdiyevə müraciət edin.

Hörmətli vətənadaşlar, hər birinizin müraciəti bizim üçün vacibdir. Sual, təklif və şikayətlərinizlə cavab verə bilmək üçün ad, soyad, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini və telefon nömrənizi düzgün daxil etməyinizi vacibdir.


Qeydiyyatda olduğunuz ünvanı seçin

Hörmətli vətənadaşlar, aşağıdakı məlumatları dolduraraq siz sayt daxilində açar söz və ya Elnur Allahverdiyevin sizin yaşadığınız ərazinin deputatı olması haqqında axtarış apara bilərsiniz.

DAİRƏMİZ