Elnur Allahverdiyevə müraciət edin.

Hörmətli vətənadaşlar, aşağıdakı məlumatları dolduraraq siz sayt daxilində açar söz və ya Elnur Allahverdiyevin sizin yaşadığınız ərazinin deputatı olması haqqında axtarış apara bilərsiniz.


Tariximizi unutmayaq!

19/01/2023

Ermənilərin tarixi İrəvan, indiki Yerevana XIX əsrin əvvəllərindən etibarən köçürüldüklərinə dair külli miqdarda arxiv sənədləri, tarixi yazışmalar və mənbələr mövcuddur. 14 yanvar tarixli paylaşımda diqqətinizə rus rəssam Frans Rubonun "İrəvan qalasının təslim edilməsi" əsəri təqdim olunub.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06AecAuYabkCA8xBvGKp2TBhrxpozDZxVbb52S8A3vWa89GRzLjNxbyLn8bK8nkB5l&id=100057423310482&mibextid=Nif5oz

Bu sənənt əsəri indi üzə çıxarılmayıb və çoxdan məlumdur. Paylaşıma münasibət bildirən Ermənistan vətəndaşları və tarixi torpağımız olan Qarabağda məskunlaşmış bəzi erməniəsilli Azərbaycan vətəndaşları belə bir şəkilin olmadığını, yaxud bu paylaşımın "yalana əsaslandığını" iddia edirlər. Ancaq kiçik bir axtarış etsələr, iddialarının cəfəng olduğunu görərlər. Sözügedən əsər 1893-cü ildə Tiflisdəki Qafqaz hərbi-tarixi muzeyi üçün çəkilib. Hazırda harada olduğunu dəqiq deyə bilməsəm də, aşağıdakı mənbə onun Yerevan Tarix Muzeyində olduğunu göstərir.

https://roubaud.ru/sdacha-kreposti-erivani-1-oktyabrya-1827-goda

İnanmayanlar, gedib baxa bilərlər.


*


Имеется большое количество архивных документов, исторической переписки и источников, свидетельствующих о переселении армян с начала XIX века в исторический Иреван, ныне Ереван. В публикации от 14 января вашему вниманию было представлено произведение русского художника Франца Рубо «Сдача крепости Эривань».

https://www.facebook.com/elnur.allahverdiyev78/posts/pfbid06AecAuYabkCA8xBvGKp2TBhrxpozDZxVbb52S8A3vWa89GRzLjNxbyLn8bK8nkB5l

Это произведение искусства обнаружено не сегодня, о нём известно уже давно. Однако граждане Армении и некоторые граждане Азербайджана армянского происхождения, проживающие на нашей исторической земле, в Карабахе, утверждают, что такой картины не существует, что наша публикация «основана на лжи». Но если они проведут небольшое исследование, то обнаружат, что их утверждения абсолютно безосновательны. Эта картина была написана в 1893 году для Кавказского военно-исторического музея в Тбилиси. Хотя я не могу точно сказать, где это произведение находится сейчас, но в указанном ниже источнике написано, что оно находится в Музее истории Еревана.

https://roubaud.ru/sdacha-kreposti-erivani-1-oktyabrya-1827-goda

Те, кто не верит, могут пойти и посмотреть.


*


There are a large number of archival documents, historical correspondence and sources testifying the resettlement of Armenians to historical Irevan, now Yerevan, from the beginning of the 19th century. In a publication dated with 14 January, to your attention was presented the work of the Russian artist Franz Roubaud "Surrender of the Erivan Fortress".

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06AecAuYabkCA8xBvGKp2TBhrxpozDZxVbb52S8A3vWa89GRzLjNxbyLn8bK8nkB5l&id=100057423310482&mibextid=Nif5oz

This work of art was not discovered today, it has been known for a long time. However, the citizens of Armenia and some citizens of Azerbaijan of Armenian origin living on our historical land, in Karabakh, argue that such a painting does not exist, that our publication is “based on lies.” But if they do a little research, they will find that their claims are completely unfounded. This picture was painted in 1893 for the Caucasian Military History Museum in Tbilisi. Although I can’t say exactly where this painting is now, the source below indicates that it is in the History Museum of Yerevan.

https://roubaud.ru/sdacha-kreposti-erivani-1-oktyabrya-1827-goda

Those who do not believe, can go and see.

Elnur Allahverdiyevə müraciət edin.

Hörmətli vətənadaşlar, hər birinizin müraciəti bizim üçün vacibdir. Sual, təklif və şikayətlərinizlə cavab verə bilmək üçün ad, soyad, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini və telefon nömrənizi düzgün daxil etməyinizi vacibdir.


Qeydiyyatda olduğunuz ünvanı seçin

Hörmətli vətənadaşlar, aşağıdakı məlumatları dolduraraq siz sayt daxilində açar söz və ya Elnur Allahverdiyevin sizin yaşadığınız ərazinin deputatı olması haqqında axtarış apara bilərsiniz.

DAİRƏMİZ