Elnur Allahverdiyevə müraciət edin.

Hörmətli vətənadaşlar, aşağıdakı məlumatları dolduraraq siz sayt daxilində açar söz və ya Elnur Allahverdiyevin sizin yaşadığınız ərazinin deputatı olması haqqında axtarış apara bilərsiniz.


Vətənimdir, vətənimdir, vətənim!

13/05/2023

“Qorqud” Vikipediya Metodik Klubunun və Türk Ağsaqqalları İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Qazax və Tovuz gəncləri üçün keçirilən təlimlər başa çatıb. Təlimlər bir ay müddətində onlayn formatda keçirilib. Türk Ağsaqqalları İctimai Birliyinin Gənclər Təşkilatının üzvləri Aytac Heybətzadə, Qorqud Həsənli, Zeynəb Qafarova, Elariz Poluyev fəallıqları ilə seçiliblər. “Vikipediya” qrupunun üzvləri 100-dən çox məqalə yaradıblar. Könüllülər bundan sonra azad ensiklopediyanın Azərbaycan dili bölməsində fəaliyyətlərini davam etdirəcəkər. Məqsəd Vikipediyada Azərbaycan dili bölməsini daha da zənginləşdirməkdir.

Təlimlər “Qorqud” Vikipediya Metodik Klubunun təlimçiləri Qədir Quliyev, Əvəz Orucov, Elgün Rüstəmli, Sübhan Xıdırzadə tərəfindən keçirilib. Fəal iştirak edənlər diplom və sertifikatlarla təltif olunacaqlar.

***

Завершились тренинги для молодежи Казаха и Товуза, организованные Методическим клубом Википедии «Горгуд» и Общественным союзом Турецких старейшин. Тренинги проходили в онлайн-формате в течении месяца. Особо активно проявили себя члены Молодежной организации Общественного союза Турецких старейшин Айтадж Гейбатзаде, Горгуд Гасанлы, Зейнаб Гафарова, Элариз Полуев. Члены группы «Википедия» создали более 100 статей. Волонтеры продолжат свою деятельность в азербайджанском разделе свободной энциклопедии. Цель состоит в том, чтобы еще больше обогатить раздел азербайджанского языка в Википедии.

Тренинги проводили тренеры Методического клуба Википедии «Горгуд» Гадир Гулиев, Аваз Оруджев, Эльгюн Рустамли и Субхан Хыдырзаде. Активные участники будут награждены дипломами и сертификатами.


Azərbaycan dilində

Dünya beşdən böyükdür - https://az.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_be%C5%9Fd%C9%99n_b%C3%B6y%C3%BCkd%C3%BCr

Daha adil bir dünya mümkündür - https://az.wikipedia.org/wiki/Daha_adil_bir_d%C3%BCnya_m%C3%BCmk%C3%BCnd%C3%BCr

Kateqoriya: İrəvanskilər - https://az.wikipedia.org/wiki/Kateqoriya:%C4%B0r%C9%99vanskil%C9%99r

Əmir Tətəlu - https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fmir_T%C9%99t%C9%99lu


Türk dilində

Ağa Han İrevanski - https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fa_Han_%C4%B0revanski

Azerbaycan Yüksek Mahkemesi - https://tr.wikipedia.org/wiki/Azerbaycan_Y%C3%BCksek_Mahkemesi

Mirza Ali Han La'li - https://tr.wikipedia.org/wiki/Mirza_Ali_Han_La%27li

Dahil Marağeyi - https://tr.wikipedia.org/wiki/Dahil_Mara%C4%9Feyi


İngilis dilində

Mosques list of Shusha - https://en.wikipedia.org/wiki/Mosques_list_of_Shusha

Shafibeyli clan - https://en.wikipedia.org/wiki/Shafibeyli_clan

Afshan Gadimbeyova - https://en.wikipedia.org/wiki/Afshan_Gadimbeyova


Rus dilində

Гусейн-хан Тургут - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82


AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasının və “Qorqud” Vikipediya Metodik Klubunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən təlimlərdə iştirak edən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının institut əməkdaşlarının və Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun tələbələrinin yaratdıqları və redaktə etdikləri məqalələr:

Həbəşistan hicrətləri - https://az.wikipedia.org/wiki/H%C9%99b%C9%99%C5%9Fistan_hicr%C9%99tl%C9%99ri

Montqomeri Vott - https://az.wikipedia.org/wiki/Montqomeri_Vott

Səhih hədis - https://az.wikipedia.org/wiki/S%C9%99hih_h%C9%99dis

Düşmüş mələklər - https://az.wikipedia.org/wiki/D%C3%BC%C5%9Fm%C3%BC%C5%9F_m%C9%99l%C9%99kl%C9%99r


“Qorqud” Vikipediya Metodik Klubunun və Türk Ağsaqqalları Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən təlimlərdən sonra könüllülərin yaratdıqlar məqalələr:

İlham Cabbarov - https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_Cabbarov

Dəniz canavarı (roman) - https://az.wikipedia.org/wiki/D%C9%99niz_canavar%C4%B1_(roman)

Ledi Süzan - https://az.wikipedia.org/wiki/Ledi_S%C3%BCzan

Əziz Con (film, 2010) - https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fziz_Con_(film,_2010)

Kişilər Marsdan, qadınlar Veneradandır - https://az.wikipedia.org/wiki/Ki%C5%9Fil%C9%99r_Marsdan,_qad%C4%B1nlar_Veneradand%C4%B1r

Con Loud - https://az.wikipedia.org/wiki/Con_Loud

Silvan Qoldman - https://az.wikipedia.org/wiki/Silvan_Qoldman

Hakim Cəfərov - https://az.wikipedia.org/wiki/Hakim_C%C9%99f%C9%99rov

Türk Ağsaqqalları İctimai Birliyi, “Qorqud” Vikipediya Metodik Klubu və Naxçıvan Dövlət Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən təlimlərin nəticəsi olaraq Naxçıvan Dövlət Universitetində “Vikipediya” qrupu yaradılıb. Qrup üzvlərinin yaratdıqları məqalələr:

Çi Son - https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87i_Son

Dong-A Universiteti - https://az.wikipedia.org/wiki/Dong-A_Universiteti

Qabes (Tunis) - https://az.wikipedia.org/wiki/Qabes_%28Tunis%29

Celfa (Əlcəzair) - https://az.wikipedia.org/wiki/Celfa_%28%C6%8Flc%C9%99zair%29

Zaviyə (Livya) - https://az.wikipedia.org/wiki/Zaviy%C9%99_%28Livya%29

Pokxara (Nepal) - https://az.wikipedia.org/wiki/Pokxara_%28Nepal%29

Ekatepek (Meksika) - https://az.wikipedia.org/wiki/Ekatepek_%28Meksika%29

Kolon (Panama) - https://az.wikipedia.org/wiki/Kolon_%28Panama%29

Oruro (Boliviya) - https://az.wikipedia.org/wiki/Oruro_%28Boliviya%29

Arika (Çili) - https://az.wikipedia.org/wiki/Arika_%28%C3%87ili%29


“Qorqud” Vikipediya Metodik Klubunun və Türk Ağsaqqalları İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Qazax və Tovuz gənclərinə keçirilən təlimlərdən sonra könüllülərin yaratdığı məqalələr:

Ceyms Hilton (yazıçı) - https://az.wikipedia.org/wiki/Ceyms_Hilton_%28yaz%C4%B1%C3%A7%C4%B1%29

Cib kitabları - https://az.wikipedia.org/wiki/Cib_kitablar%C4%B1

Rendi Sevic - https://az.wikipedia.org/wiki/Rendi_Sevic

Dave Meltzer (İdmançı) - https://az.wikipedia.org/wiki/Dave_Meltzer_%28%C4%B0dman%C3%A7%C4%B1%29

Qorilla Musson (İdmançı) - https://az.wikipedia.org/wiki/Qorilla_Musson_%28%C4%B0dman%C3%A7%C4%B1%29

Şahmat Açılışları Ensiklopediyası - https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eahmat_A%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C5%9Flar%C4%B1_Ensiklopediyas%C4%B1

Uellsli kolleci - https://az.wikipedia.org/wiki/Uellsli_kolleci

Graham Burgess - https://az.wikipedia.org/wiki/Graham_Burgess

Elnur Allahverdiyevə müraciət edin.

Hörmətli vətənadaşlar, hər birinizin müraciəti bizim üçün vacibdir. Sual, təklif və şikayətlərinizlə cavab verə bilmək üçün ad, soyad, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini və telefon nömrənizi düzgün daxil etməyinizi vacibdir.


Qeydiyyatda olduğunuz ünvanı seçin

Hörmətli vətənadaşlar, aşağıdakı məlumatları dolduraraq siz sayt daxilində açar söz və ya Elnur Allahverdiyevin sizin yaşadığınız ərazinin deputatı olması haqqında axtarış apara bilərsiniz.

DAİRƏMİZ