Elnur Allahverdiyevə müraciət edin.

Hörmətli vətənadaşlar, aşağıdakı məlumatları dolduraraq siz sayt daxilində açar söz və ya Elnur Allahverdiyevin sizin yaşadığınız ərazinin deputatı olması haqqında axtarış apara bilərsiniz.


16/08/2023

Vətənimdir, vətənimdir, vətənim!

“Qorqud” Vikipediya Metodik Klubunun, Türk Ağsaqqalları İctimai Birliyinin və “BZT ACADEMY”nin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən “Sənlə Vikipediya daha gözəldir!” layihəsi başa çatıb. Bir ay müddətində 17 nəfərdən ibarət gənc qrup Vikipediyada məqalələr yaratmağı, redaktə etməyi öyrənib, müzakirələrdə çıxış etməyi mənimsəyib və “viki” qaydalarla bağlı məlumatlar əldə ediblər. Layihə müddətində yaratdıqları məqalələrə və verdikləri töhfələrə görə Ayla Nəbiyeva, Aytac Ağakişizadə və Kənan Əlizadə xüsusi fərqləniblər.

***

Завершен проект «Википедия с тобой краше!», организованная Методическим клубом Википедии «Горгуд», Общественным союзом тюркских старейшин и «АКАДЕМИИ БЗТ». В течение месяца молодая группа из 17 человек научилась создавать и редактировать статьи в Википедии, освоила выступления в дискуссиях и получила информацию о правилах «вики». Айла Набиева, Айтадж Агакишизаде и Канан Ализаде были особо отмечены за созданные ими статьи и вклад в проект.


Azərbaycan dilində

Cəmilli qətliamı - https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99milli_q%C9%99tliam%C4%B1

Zaman Mirzəzadə - https://az.wikipedia.org/wiki/Zaman_Mirz%C9%99zad%C9%99

Ağarza Quliyev (redaktə) - https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Farza_Quliyev


Türk dilində

Ağdam Ekmek Müzesi - https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam_Ekmek_M%C3%BCzesi

Ağa Rza Guliyev - https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fa_Rza_Guliyev

Tağı Şahbazi Simurq - https://tr.wikipedia.org/wiki/Ta%C4%9F%C4%B1_%C5%9Eahbazi_Simurq


İngilis dilində

Massacre of Muslims in Shamakhi - https://en.wikipedia.org/wiki/Massacre_of_Muslims_in_Shamakhi

Sona Vəlixan - https://en.wikipedia.org/wiki/Sona_V%C9%99lixan

Magsud Mammadov (politician) - https://en.wikipedia.org/wiki/Magsud_Mammadov_(politician)

Bahman Akhundov - https://en.wikipedia.org/wiki/Bahman_Akhundov

Agharza Guliyev - https://en.wikipedia.org/wiki/Agharza_Guliyev

Category:Rectors of Baku State University - https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Rectors_of_Baku_State_University

Kategori:Bakü Devlet Üniversitesi rektörleri - https://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Bak%C3%BC_Devlet_%C3%9Cniversitesi_rekt%C3%B6rleri


“Qorqud” Vikipediya Metodik Klubunun və Türk Ağsaqqalları Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən təlimlərdən sonra könüllülərin yaratdıqlar məqalələr:

Roman Əliyev (əsgər) - https://az.wikipedia.org/wiki/Roman_%C6%8Fliyev_(%C9%99sg%C9%99r)

Arzu Zeynalov - https://az.wikipedia.org/wiki/Arzu_Zeynalov

Rəfail Fətullayev (əsgər) - https://az.wikipedia.org/wiki/R%C9%99fail_F%C9%99tullayev_%28%C9%99sg%C9%99r%29

Məzahir Abbasov (şəhid) - https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99zahir_Abbasov_%28%C5%9F%C9%99hid%29

Teymur Abbasov (əsgər) - https://az.wikipedia.org/wiki/Teymur_Abbasov_%28%C9%99sg%C9%99r%29

Yusif Şirinov - https://az.wikipedia.org/wiki/Yusif_%C5%9Eirinov

Türk Ağsaqqalları İctimai Birliyi, “Qorqud” Vikipediya Metodik Klubu və Naxçıvan Dövlət Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən təlimlərdən sonra yaradılmış “Vikipediya” qrupu üzvlərinin məqalələri:

Qadın Milli Basketbol Assosiasiyası - https://az.wikipedia.org/wiki/Qad%C4%B1n_Milli_Basketbol_Assosiasiyas%C4%B1

Musa körpüsü - https://az.wikipedia.org/wiki/Musa_k%C3%B6rp%C3%BCs%C3%BC

Gəlin şəlaləsi - https://az.wikipedia.org/wiki/G%C9%99lin_%C5%9F%C9%99lal%C9%99si

Hidayət Ramazanov - https://az.wikipedia.org/wiki/Hiday%C9%99t_Ramazanov

Mark Vilyams (snukerçi) - https://az.wikipedia.org/wiki/Mark_Vilyams_(snuker%C3%A7i)

Mark Vilyams (aktyor) - https://az.wikipedia.org/wiki/Mark_Vilyams_(aktyor)

Kaliforniya Universiteti (Santa Kruz) - https://az.wikipedia.org/wiki/Kaliforniya_Universiteti_(Santa_Kruz)

“Qorqud” Vikipediya Metodik Klubunun və Türk Ağsaqqalları İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Qazax və Tovuz gənclərinə keçirilən təlimlərdən sonra könüllülərin yaratdığı məqalələr:

Haçaqaya dağı - https://az.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%A7aqaya_da%C4%9F%C4%B1

Zəfər Səfərov - https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99f%C9%99r_S%C9%99f%C9%99rov

Arif Nihat Asya - https://az.wikipedia.org/wiki/Arif_Nihat_Asya

Rovan Univerisiteti - https://az.wikipedia.org/wiki/Rovan_Univerisiteti

Sabahattin Kudret Aksal - https://az.wikipedia.org/wiki/Sabahattin_Kudret_Aksal

Adıyaman Univerisiteti - https://az.wikipedia.org/wiki/Ad%C4%B1yaman_Univerisiteti

Yevgeni Qrinko - https://az.wikipedia.org/wiki/Yevgeni_Qrinko

İsmayıl Yaqubov - https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0smay%C4%B1l_Yaqubov

Elnur Allahverdiyevə müraciət edin.

Hörmətli vətənadaşlar, hər birinizin müraciəti bizim üçün vacibdir. Sual, təklif və şikayətlərinizlə cavab verə bilmək üçün ad, soyad, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini və telefon nömrənizi düzgün daxil etməyinizi vacibdir.


Qeydiyyatda olduğunuz ünvanı seçin

Hörmətli vətənadaşlar, aşağıdakı məlumatları dolduraraq siz sayt daxilində açar söz və ya Elnur Allahverdiyevin sizin yaşadığınız ərazinin deputatı olması haqqında axtarış apara bilərsiniz.

DAİRƏMİZ