Elnur Allahverdiyevə müraciət edin.

Hörmətli vətənadaşlar, aşağıdakı məlumatları dolduraraq siz sayt daxilində açar söz və ya Elnur Allahverdiyevin sizin yaşadığınız ərazinin deputatı olması haqqında axtarış apara bilərsiniz.


Vətənimdir, vətənimdir, vətənim!

06/03/2023

“Qorqud” Vikipediya Metodik Klubun könüllüləri Qarabağda və Qərbi Azərbaycanda xalqımıza məxsus olan tarixi irsə dair məqalələr yaratmaqda davam edirlər. Ötən həftə könüllülərimiz məşhur Makinskilər ailəsinin üzvü, Maku xanları nəslinə mənsub İrəvan şəhərinin bəylərindən biri Pənah xan Makinski və onun İrəvandakı mülkü barədə məqalələr yaradıb azad ensiklopediyada yerləşdirməyə nail olublar. Qarşıdakı günlərdə bu məqalələr müxtəlif xarici dillərə də çevrilib Vikipediya səhifələrində paylaşılacaq. Bu məqalələr qədim İrəvanın azərbaycanlıların şərəri olduğunun dünyaya çatdırılması və irsimizin nəsildən-nəsilə ötürülməsi baxımından olduqca vacibdir. Yeni nəsil gənc tarixçilərimizə mövzunu inkişaf etdirməyi tövsiyə edirəm.

***

Волонтёры Методического клуба Википедии «Горгуд» продолжают создавать статьи, посвящённые историческому наследию нашего народа в Карабахе и Западном Азербайджане. На прошлой неделе им удалось разместить в свободной энциклопедии статьи о Панах-хане Макинском, представителе знаменитого рода ханов Маку, одном из известных беков Иревана, и его имуществе в этом городе. В ближайшие дни эти статьи будут переведены на различные иностранные языки и также размещены на страницах Википедии. Эти публикации очень важны с точки зрения донесения до мира того факта, что древний Иреван – это азербайджанский город, а также передачи нашего наследия из поколения в поколение. Я бы рекомендовал новому поколению наших историков развивать эту тему.

Azərbaycan dilində

Pənah xan Makinski - https://az.wikipedia.org/wiki/P%C9%99nah_xan_Makinski


Pənah xan Makinskinin evi - https://az.wikipedia.org/wiki/P%C9%99nah_xan_Makinskinin_evi

Türkman soyqırımı - https://az.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkman_soyq%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1

Əbdülbaqi Təbrizi - https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fbd%C3%BClbaqi_T%C9%99brizi

Əbdüllətif Şirvani - https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fbd%C3%BCll%C9%99tif_%C5%9Eirvani


Türk dilində

Abdullatif Şirvani - https://tr.wikipedia.org/wiki/Abdullatif_%C5%9Eirvani


İngilis dilində

Jamil bey Lambaranski - https://en.wikipedia.org/wiki/Jamil_bey_Lambaranski

Zeynal bey Vazirov - https://en.wikipedia.org/wiki/Zeynal_bey_Vazirov

Mashadi Abdul Muradli - https://en.wikipedia.org/wiki/Mashadi_Abdul_Muradli#Life

Broken Bridges (2004 film) - https://en.wikipedia.org/wiki/Broken_Bridges_(2004_film)


Rus dilində

Баня в Енгиджа - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0

Шакаров, Юнис - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%81


AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasının və “Qorqud” Vikipediya Metodik Klubunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən təlimlərdə iştirak edən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının institut əməkdaşlarının və Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun tələbələrinin yaratdıqları və redaktə etdikləri məqalələr:

Yaradılan

Federal şəhər - https://az.wikipedia.org/wiki/Federal_%C5%9F%C9%99h%C9%99r

Elm və Kosmos Muzeyi - https://az.wikipedia.org/wiki/Elm_v%C9%99_Kosmos_Muzeyi

Kontrol sistemi - https://az.wikipedia.org/wiki/Kontrol_sistemi

Redaktə edilən

Xarici siyasət - https://az.wikipedia.org/wiki/Xarici_siyas%C9%99t

Harvard Universitetinin Hüquq fakültəsi - https://az.wikipedia.org/wiki/Harvard_Universitetinin_H%C3%BCquq_fak%C3%BClt%C9%99si

SWOT analizi - https://az.wikipedia.org/wiki/SWOT_analizi

Gəlir effekti - https://az.wikipedia.org/wiki/G%C9%99lir_effekti

“Qorqud” Vikipediya Metodik Klubun və Türk Ağsaqqalları Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən “Vikipediya” təlimlərindən sonra könüllülərin yaratdıqlar məqalələr:

IV Bolduin - https://az.wikipedia.org/wiki/IV_Bolduin

Kəffarə romanı (Atonement) - https://az.wikipedia.org/wiki/K%C9%99ffar%C9%99_roman%C4%B1_(Atonement)

Siçanlar və adamlar - https://az.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A7anlar_v%C9%99_adamlar

Fantastik dördlük (film, 2005) - https://az.wikipedia.org/wiki/Fantastik_d%C3%B6rdl%C3%BCk_(film,_2005)

! - Bu günlərdə “QadınBöyükQüvvədir” kampaniyası çərçivəsində İsveçin Bakıdakı Səfirliyi, ADA Universitetinin Kommunikasiya və Rəqəmsal Media Proqramı və “Vikimedia Azərbaycan” ilə birlikdə Vikipediyada gender bərabərsizliyi mövzusunda keçirilən tədbirdə "Qorqud" Vikipediya Metodik Klubun ekspertləri Ayxan Zayıdzadə və Şəfa Mövsümov da iştirak ediblər.

Elnur Allahverdiyevə müraciət edin.

Hörmətli vətənadaşlar, hər birinizin müraciəti bizim üçün vacibdir. Sual, təklif və şikayətlərinizlə cavab verə bilmək üçün ad, soyad, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini və telefon nömrənizi düzgün daxil etməyinizi vacibdir.


Qeydiyyatda olduğunuz ünvanı seçin

Hörmətli vətənadaşlar, aşağıdakı məlumatları dolduraraq siz sayt daxilində açar söz və ya Elnur Allahverdiyevin sizin yaşadığınız ərazinin deputatı olması haqqında axtarış apara bilərsiniz.

DAİRƏMİZ