Elnur Allahverdiyevə müraciət edin.

Hörmətli vətənadaşlar, aşağıdakı məlumatları dolduraraq siz sayt daxilində açar söz və ya Elnur Allahverdiyevin sizin yaşadığınız ərazinin deputatı olması haqqında axtarış apara bilərsiniz.


Vətənimdir, vətənimdir, vətənim

16/03/2023

“Qorqud” Vikipediya Metodik Klubun könüllüləri açıq ensiklopediyada İrəvanın tanınmış bəy nəsli Makinskilər barədə müxtəlif dillərdə məqalələr yaratmaqda davam edirlər. Ötən həftə könülülərimiz Pənah xan Makinskinin evi barədə türk və ingilis dillərində məqalələri Vikipediyada yerləşdiriblər. Eyni zamanda, Makinskilərin daha bir tanınmış üzvü – Zülfüqar Makinski barədə məqalə də Azərbaycan və türk dilinə yaradılıb. Zülfüqar bəy Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin önəmli simalarından olub, o vaxtkı Ermənistanın I çağırış parlamentinin deputatı seçilib

***

Волонтёры Методического клуба Википедии «Горгуд» продолжают создавать в открытой энциклопедии статьи на разных языках о Макинских,  известном бекском роде Иревана. На прошлой неделе наши волонтёры разместили в Википедии статьи о доме Панах-хана Макинского на турецком и английском языках. В то же время была переведена на турецкий язык статья о Зульфугаре Макинском, ещё одном известном представителе рода Макинских. Зульфугар-бек был одним из видных деятелей Азербайджанской Демократической Республики, также был избран депутатом парламента Армении первого созыва


Azərbaycan dilində

Zülfüqar bəy Makinski - https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BClf%C3%BCqar_b%C9%99y_Makinski

 Çənab döyüşü (1739) - https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C9%99nab_d%C3%B6y%C3%BC%C5%9F%C3%BC_(1739)

Belarus Qarabağ münaqişəsində - https://az.wikipedia.org/wiki/Belarus_Qaraba%C4%9F_m%C3%BCnaqi%C5%9F%C9%99sind%C9%99

Azərbaycan–Konqo Demokratik Respublikası münasibətləri - https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan%E2%80%93Konqo_Demokratik_Respublikas%C4%B1_m%C3%BCnasib%C9%99tl%C9%99ri

Yeni əlifba yollarında əski xatirə və duyğularım (əsər) - https://az.wikipedia.org/wiki/Yeni_%C9%99lifba_yollar%C4%B1nda_%C9%99ski_xatir%C9%99_v%C9%99_duy%C4%9Fular%C4%B1m_(%C9%99s%C9%99r)


Türk dilində

Zülfikar Bey Makinski - https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%BClfikar_Bey_Makinski&stable=0

Panah Han Makinski'nin evi - https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Panah_Han_Makinski%27nin_evi&stable=0

Zeynal bey Vezirov - https://tr.wikipedia.org/wiki/Zeynal_bey_Vezirov

Meşedi Abdül Muratlı - https://tr.wikipedia.org/wiki/Me%C5%9Fedi_Abd%C3%BCl_Muratl%C4%B1


“Qorqud” Vikipediya Metodik Mərkəzinin təlimlərində iştirak edən Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin könülləri Vikipediyanın özbək dil bölməsində daha bir keyfiyyətli işə imza atıblar. Onlar Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi Şah İsmayıl Xətai haqqında məqaləni əsaslı mənbələrlə zənginləşdirərək özbək oxucularının istifadəsini veriblər:

Shoh Ismoil Safaviy - https://uz.wikipedia.org/wiki/Shoh_Ismoil_Safaviy?fbclid=IwAR2rrLRskgHgroVxeBleHN09qugiW2R5S2gMYQMkQN5PI9QkV-eoj3C8VJ8


İngilis dilində

House of Panah Khan Makinski - https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Panah_Khan_Makinski

Azerbaijan–Pakistan relations - https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan%E2%80%93Pakistan_relations

Mount Guton - https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Guton


Rus dilində

Рустамбеков, Парвиз Исмаил-бек оглу - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7_%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%83


AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasının və “Qorqud” Vikipediya Metodik Klubunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən təlimlərdə iştirak edən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının institut əməkdaşlarının və Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun tələbələrinin yaratdıqları və redaktə etdikləri məqalələr:

Redaktə

Bretzel - https://az.wikipedia.org/wiki/Bretzel#Xarici_ke%C3%A7idl%C9%99r

Qurban Yetirmişli - https://az.wikipedia.org/wiki/Qurban_Yetirmi%C5%9Fli

Aysedora Dunkan - https://az.wikipedia.org/wiki/Aysedora_Dunkan

Yaradılan

İnformasiya elmi - https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nformasiya_elmi

Looj - https://az.wikipedia.org/wiki/Looj

Servo motor - https://az.wikipedia.org/wiki/Servo_motor


“Qorqud” Vikipediya Metodik Klubunun və Türk Ağsaqqalları Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən təlimlərdən sonra könüllülərin yaratdıqlar məqalələr:

Qızıl dəftər - https://az.wikipedia.org/wiki/Q%C4%B1z%C4%B1l_d%C9%99ft%C9%99r

Mən dünyanın ən ağıllı insanıyam - https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99n_d%C3%BCnyan%C4%B1n_%C9%99n_a%C4%9F%C4%B1ll%C4%B1_insan%C4%B1yam

Fərid Lətifov - https://az.wikipedia.org/wiki/F%C9%99rid_L%C9%99tifov

Allahverdi Həsənov (əsgər) - https://az.wikipedia.org/wiki/Allahverdi_H%C9%99s%C9%99nov_(%C9%99sg%C9%99r)

Malkolm Maklin - https://az.wikipedia.org/wiki/Malkolm_Maklin

Hillari Nelson (alpinist) - https://az.wikipedia.org/wiki/Hillari_Nelson_(alpinist)

 Səbuhi Xasayev - https://az.wikipedia.org/wiki/S%C9%99buhi_Xasayev

Elnur Allahverdiyevə müraciət edin.

Hörmətli vətənadaşlar, hər birinizin müraciəti bizim üçün vacibdir. Sual, təklif və şikayətlərinizlə cavab verə bilmək üçün ad, soyad, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini və telefon nömrənizi düzgün daxil etməyinizi vacibdir.


Qeydiyyatda olduğunuz ünvanı seçin

Hörmətli vətənadaşlar, aşağıdakı məlumatları dolduraraq siz sayt daxilində açar söz və ya Elnur Allahverdiyevin sizin yaşadığınız ərazinin deputatı olması haqqında axtarış apara bilərsiniz.

DAİRƏMİZ